ارزش دوچرخه

در وانفسای توسعه بی رویه زندگی شهری و پر ترافیک امروزی قطعا وسیله ای که فارغ از هرگونه آلایندگی و عدم مصرف سوخت های تجدید ناپذیر بتواند ضمن بالا بردن تحرک جسمی و ذهنی انسان را طی زمانی مناسب به مقاصد روزمرهء بین هفته و حتی تفریحی آخر هفته برساند، بی شک از ارزش بیشتری بهرهمند میباشد که نسبت به آن از دوچرخه میتوان بعنوان بهترین وسیله یاد نمود.

 

تعریف کلی دوچرخه

دوچرخه وسیله نقلیه ای ساده ، کم حجم ، غیر تجملاتی اما هوشمندانه ای ست که هم برای رفت و آمدی سریعتر (بواسطهء گذری پاک از ترافیک) و هم به منظور تفریح و ورزش کاربردی آسان اما گسترده ای دارد که مهمتر از هرچیز دارای مزایایی همچون دوستی با سلامت ، محیط زیست ، اقتصاد فردی و اجتماعی در شرایط ناپایدار زندگی مدرن و تجملاتی امروزی از طریق اقشار مختلف جامعه بویژه خانواده ها میباشد که کمیته دوچرخه سواری همگانی ایران طی موارد شرح داده شده در بخش های (درباره ما) و (گزارشات و اخبار) و سایر بخش های مندرج در این سایت به توسعه همگانی این وسیله نقلیه دوستدار سلامت و محیط زیست در سراسر کشور میپردازد.

Powered by themekiller.com watchanimeonline.co